Przemoc domowa

Przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

FORMY PRZEMOCY

  • Przemoc fizyczna – zachowania, które niosą ryzyko nieprzypadkowych uszkodzeń ciała, np. bicie, szarpania, popychanie, policzkowanie, ciągnięcie za włosy, krępowanie ruchów, duszenie, przypalanie, itp.
  • Przemoc psychiczna – agresja werbalna, która ma wywoływać poczucie zagrożenia i lęk. Są to: groźby, wyzywanie, poniżanie, krytykowanie, oskarżenia, straszenie, wyśmiewanie, manipulowanie poczuciem winy, upokarzanie. Zawsze towarzyszy pozostałym formom krzywdzenia, ale również może występować samodzielnie.
  • Przemoc seksualna – zachowanie osoby zwiazane ze sferą intymną: gwałt, molestowanie, zmuszanie do aktywności seksualnej bez zgody osoby, zmuszanie do oglądania filmów pornograficzny, robienia zdjęć miejsc intymnych lub aktów seksualnych bez zgody osoby
  • Przemoc ekonomiczna – okradanie, zabieranie pieniędzy, obciążanie kredytami lub pożyczkami, nie łożenie na utrzymanie rodziny, kontrolowanie wydatków, niszczenie rzeczy osobistych
  • Zaniedbanie – niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych, niezapewnienie opieki, jedzenia itp.
Skip to content