Informacja o wyniku naboru ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z
realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
nie wpłynęła żadna oferta.
Dodatkowo z uwagi na brak ofert realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował
kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej w zakwalifikowanych do Programu
rodzinach, jednakże osoby te nie uzyskały aprobaty uczestników
Programu/rodziców/opiekunów prawnych.

Wyniki naboru „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2022 – kwiecień

Wyniki naboru „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2022 – maj

Wyniki naboru „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2022 – czerwiec

Skip to content