Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

W 2020 roku rodzice i opiekunowie prawni, którzy pobierali 500 plus na dzieci, nie musieli składać wniosków o to świadczenie. W 2021 roku będzie inaczej: niezbędne jest złożenie nowego wniosku o 500 plus. Obecnie wszystkie rodziny, którym wypłacamy świadczenie 500+ będą otrzymywać je do 31 maja 2021 roku. Aby dalej korzystać ze wsparcia należy w tym roku złożyć kolejny wniosek.

W lutym i marcu tylko wnioski elektroniczne!

W tym roku, aby otrzymać 500 plus na pierwsze i kolejne dzieci, należy złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia. Wnioski o 500 plus będzie można składać od 1 lutego 2021 roku  drogą elektroniczną a od 1 kwietnia 2021 roku także drogą tradycyjną w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Wincentego Witosa 4 18-500 Kolno

Na podstawie wniosków złożonych od 1 lutego 2021 roku będziecie Państwo otrzymywać świadczenie 500+ od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (chyba, że wcześniej dziecko ukończy 18 lat).

 • Terminy załatwienia sprawy.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej zostaną wypłacone pieniądze rodzicom i opiekunom, a tym samym zagwarantowana będzie ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r. Terminy załatwienia sprawy w zależności od daty złożenia dokumentów:

 • Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)
 • Jak złożyć wniosek elektronicznie?

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Kolna do złożenia wniosku już w lutym online. W dobie pandemii jest to bezpieczna forma kontaktu z urzędem. Dodatkowo szybkie złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r. Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć już od 1 lutego 2021 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną
 • portal PUE ZUS.
 • Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie obsługuje tylko mieszkańców miasta Kolno, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie adresu Miasta Kolno.

Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 • Numer kontaktowy do Działu Świadczeń:

 86 278 28 49 wew. 102

email: mops@kolno.home.pl

Informacje o programie 500+ na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegopobierz
SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegopobierz
Skip to content