Program „Dobry Start 300+”

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Programem nie są objęte dzieci w zerówce, uczniowie szkół dla dorosłych oraz studenci.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

świadczenia dobry start „300+” za pośrednictwem:

– systemów teleinformatycznych banków

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

– platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 sierpnia można składać wnioski papierowe na Dobry start. Jednak z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zachęcamy Państwa do składania wniosków przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

UWAGA: wnioski o świadczenie Dobry Start można składać drogą elektroniczną od 1 lipca.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start”  można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.

Natomiast wnioski tradycyjne (zarówno osobiście jak i korespondencyjnie) można składać od 1 sierpnia.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upływa 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).

Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Wypełnione wnioski można wysłać pocztą lub złożyć osobiście. Można je pobrać w punkcie przyjęć wymienionym poniżej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
ul. Wincentego Witosa 4
18-500 Kolno

Skip to content