Zespół interdyscyplinarny

 1. Ustawa z dn. 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000535
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001870
 3. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Kolno:
  ZARZĄDZENIE NR 438/23 BURMISTRZA MIASTA KOLNO
 4. Baza podmiotów i organizacji udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, baza zespołów interdyscyplinarnych i miejsc schronienia w woj. podlaskim: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/osoby-doznajace-przemocy-domowej
 5. Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno- edukacyjne oraz psychologiczno- terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w woj. podlaskim:
  https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/osoby-stosujace-przemoc-domowa

Skip to content