Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dziecka (krzywdzenie dziecka) – intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują lub mogą powodować szkody dla rozwoju, zdrowia czy dobra dziecka.

CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Czynniki związane z rodziną:

 • przewlekła choroba w rodzinie,
 • problemy ekonomiczne,
 • posiadanie dzieci z różnych związków,
 • nałogi,
 • zgon jakiegoś dziecka w rodzinie z niewyjaśnionych przyczyn,
 • kryzys rodzinny.

Czynniki związane z matką:

 • pierwszy poród przed 18 rokiem życia,
 • 2 lub więcej nieudanych związków przed 25 rokiem życia,
 • niesatysfakcjonujący związek z mężczyzną
 • własne doświadczenia związane z przemocą w rodzinie
 • problemy emocjonalne,
 • poród bez zawarcia związku z ojcem,
 • nałogi.

Czynniki związane z dzieckiem:

 • dziecko z poprzedniego związku,
 • wada rozwojowa dziecka,
 • dziecko urodziło się jako wcześniak,
 • zachowanie dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, problemy z jedzeniem, trudności ze spaniem, itp. ).
Skip to content