Dodatek Osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające …

Wspólnie uratujmy osoby przed wychłodzeniem

Jak co roku, gdy na zewnątrz jest już coraz chłodniej, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o …

Opieka Wytchnieniowa 2024

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024 – NABÓR WNIOSKÓW Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki …

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są: Na realizację Programu Minister Rodziny i …

Informacja o wyniku naboru „Opieka wytchnieniowa” 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w wynikuzakończenia procedury naboru na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w związku zrealizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” –edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie wpłynęła żadnaoferta. Jednakże osoby/rodziny/opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programiedo realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługi …

Informacja o wyniku naboru ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w wynikuzakończenia procedury naboru na – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku zrealizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osobyniepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,nie wpłynęła żadna oferta. Jednakże osoby/rodziny/opiekunowie prawni zakwalifikowani doudziału w Programie do realizacji zadania wskazały osoby, które …

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Kolno po podpisaniu umowy w dniu 16 lutego 2023 r. z Wojewodą Podlaskim przystąpiło do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania miasto Kolno otrzymało środki w wysokości: – wartość dofinansowania: 93 177,00 zł. – …

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Miasto Kolno po podpisaniu umowy w dniu 16 lutego 2023 r. z Wojewodą Podlaskim przystąpiło do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania miasto Kolno otrzymało środki w wysokości: – wartość dofinansowania: 44 064,00 zł. – całkowita …

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych

broszura z napisem nie bądzmy obojętni na los bezdomnych 2

Z względu na zbliżający się okres zimowy oraz występowanie trudnych i niekorzystnych warunków pogodowych zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne, pozostające w trudnej sytuacji życiowej, które mogą być narażone na wychłodzenie oraz potrzebujące pomocy. Nazwa dokumentu Plik do pobrania Wykaz placówek udzielających tymczasowego …

Skip to content