Konsekwencje doznawania przemocy domowej

U osób doznających przemocy domowej obserwuje się szereg konsekwencji przemocy. Są to m.in.:

-zaniżone poczucie wartości,

-przekonanie o nieważności swoich potrzeb, marzeń, planów
,

-poczucie braku wpływu na własne życie, braku siły, mocy wewnętrznej
,

-rozwiniętą silną zależność,

-przekonanie, że nic nie zmieni mojej sytuacji (bierność)
,

-obniżony nastrój, drażliwość,

-dolegliwości psychosomatyczne,

-brak szacunku dla siebie
,

-poczucie winy, obwinianie siebie za akty przemocy
,

-zaburzenia snu,

-zburzenia lękowe,

-zaburzenia depresyjne,

-problemy z nadużywaniem alkoholu, leków.

Skip to content