Uchwały i zarządzenia

Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”pobierz
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021pobierz
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kolno na lata 2020-2025pobierz
Zarządzenie 148/20 Burmistrza Miasta Kolno w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Kolnopobierz
Skip to content