STRONA GŁÓWNA UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Uchwały/Zarządzenia/Rozporządzenia PDF Drukuj Email

UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA/ROZPORZĄDZENIA


ZARZĄDZENIE NR 34/19 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie powołania członków Zespołu Intrdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ikona_pobierz ikonka pdf
UCHWAŁA RADY MIASTA >>POBIERZ<< ikonka pdf
ZARZĄDZENIE NR 64/11 BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z DNIA 21.06.2011r. >>POBIERZ<< ikonka pdf
ZARZĄDZENIE NR 136/12 BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z DNIA 11.04.2012r.
>>POBIERZ<< ikonka pdf
ZARZĄDZENIE NR 172/12  BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z DNIA 04.10.2012r.
>>POBIERZ<< ikonka pdf
OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO ikona_pobierz ikonka pdf
OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO ikona_pobierz ikonka pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA

13 WRZEŚNIA 2011r.

w sprawie prcedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieskia karta"

ikona_pobierz ikonka pdf

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW NR 76 Z DNIA

29 KWIETNIA 2014R.

"w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020"

ikona_pobierz ikonka pdf

UCHWAŁA Nr  XXII/109/12 RADY MIASTA KOLNO

z dnia 30 listopada 2012 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Kolno na lata 2012 – 2016

ikona_pobierz ikonka_word

ZARZĄDZENIE NR 89/11 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 19.09.2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Kolno

 

ikona_pobierz ikonka pdf

ZARZĄDZENIE NR 89/18 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

zmieniające zarządzenie 89/11

ikona_pobierz ikonka pdf
UCHWAŁA RADY MIASTA XX/123/16 ikona_pobierz ikonka pdf

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY RODZINIE

NA TERNIE MIASTA KOLNO

NA LATA 2017 - 2019

ikona_pobierz ikonka pdf