STRONA GŁÓWNA ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I POSIŁEK

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Odpłatność
1 Odpłatność za gorący posiłek w Stołówce CARITAS 2601
2 Odpłatność za usługi w 2010 roku 2206
3 Odpłatność za usługi specjalistyczne 2925