STRONA GŁÓWNA INFORMACJA

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
INFORMACJA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 08:02

Kolneńscy uczniowie mogą otrzymać stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych, słowników, okularów korygujących wzrok i innych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, gdy dochód rodziny nie przekracza 456,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie w terminie od dnia 1 do 15 września 2014 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października. 

Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Kolno.  Nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

  • do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,
  • do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa.

Pomoc przyznana będzie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wszystkich szczegółów na temat stypendium dowiedzieć się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, pok. Nr 4.

 

Ogłoszenie Kierownika MOPS ikona_pobierz ikonka_word

Informacja - pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym

ikona_pobierz ikonka_word
Wniosek o stypendium szkolnie ikona_pobierz ikonka pdf