STRONA GŁÓWNA Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Elektroniczna Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

ELEKTORNICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY (mKDR)

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Kartę Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego, o który  mogą ubiegać się członkowie dużych rodzin.

Karta Dużej Rodziny  w formie elektronicznej jest pierwszym w Polsce e-dokumentem, umożliwiającym członkom dużych rodzin korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych. Zaletą tej formy jest możliwość, po uzyskaniu dostępu do aplikacji, wyświetlania przez rodziców/opiekunów nie tylko swoich Kart ale także Kart pozostałych członków rodziny. Zatem, aby uzyskać ulgę wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób.  Ponadto aplikacja umożliwia szybkie i łatwe znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

Co zrobić aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

  1. należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne jeśli złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin, którzy nigdy nie wnioskowali o Kartę Dużej Rodziny a postanowią zawnioskować od razu o obie formy Karty (w formie plastikowej oraz w formie elektronicznej). Złożenie przez członka rodziny wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożenie wniosku o dodatkową formę Karty, skutkuje wniesieniem opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronach http:/empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ umieściło wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https:/www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający wniosek oraz wszelkie objaśnienia do wniosku i załączników.


http://mopskolno.pl/images/stories/ikonka%20pdf.jpg Aplikacja mKDR - Instrukcja uzytkownika i Infografika A4 - 11.pdf