STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI

Centrum Integracji Społecznej

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Aktualności
Zmiany w becikowym PDF Drukuj Email


Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka.

 

MPIPS przypomina, że od 1 stycznia 2010r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od od przdstawienia przez osobę ubiegającą sie zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier admnistracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewiduja możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

     Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką (Dz. U z 2010r. Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowowtnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 50, poz. 301),

     Jednoczesnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechanie tego komunikatu w swoich gminach.

 

 

 
Podsumowanie projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 grudnia 2010 09:24

         Dnia 30 listopada 2010 roku odbyła się impreza andrzejkowa. Beneficjenci przygotowali liczne zabawy a także wygłosili podziękowania wszystkim, którzy zajmują się sprawami projektu. Goście przybyli w licznym gronie.

Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010 10:37
Więcej…
 
Wycieczka do Mikołajek i do Rynu PDF Drukuj Email
wtorek, 12 października 2010 12:28

W dniu 15.10.2010r. uczestnicy projektu ,,Rozwijam skrzydła” odbyli jednodniową wycieczkę do Zamku w Rynie oraz do Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2010 20:09
Czytaj więcej
 
Przelicznik z gospodarstwa rolengo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 września 2010 07:37
Obwieszczenie
 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r.

 

Poprawiony: piątek, 24 września 2010 07:44
Więcej…
 
Wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zakresu przepisów o koordynacji od 1 maja 2010 r. PDF Drukuj Email

Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Zaświadczenia z Urzędu Pracy w Kolnie PDF Drukuj Email

PUP KOLNO NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ DO OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Z dniem 1 lutego 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ze względu na uruchomienie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI) zaprzestaje wydawania zaświadczeń dla osób bezrobotnych będących klientami Ośrodków Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim. Zaświadczenia te z powyższego systemu są bezpośrednio pobierane droga elektroniczna przez Ośrodki Pomocy Społecznej.