Baza teleadresowa

Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r.pobierz
Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiegopobierz
Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2pobierz
Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowapobierz
Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021pobierz
Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2pobierz
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.pobierz
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r.pobierz
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021pobierz
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021pobierz
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021pobierz
Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2021pobierz

Skip to content