Adresaci prac zespołu

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Kolno, w szczególności:

  • rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka,
  • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
  • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,
  • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
  • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.
Skip to content