STRONA GŁÓWNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

 

Adres :

ul. Wincentego Witosa 4

18-500 Kolno

tel. 86 278 28 49 + wew, 86 278 38 05 + wew, 86 278 37 94 + wew.

Bezpośredni numer do kierownika MOPS - 86 262 33 60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Imię i Nazwisko

Dział nr wew.
Alina Antonowicz

Dodatki mieszkaniowe

11
Joanna Kowalewska-Kuklińska

Kierownik

12

Małgorzata Grala


Magdalena Klimowicz


Edyta Stachelska

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze,

Stypendia szkolne, DobryStart

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze,

Stypendia szkolne, DobryStart

Świadczenia wychowawcze, DobryStart

13

Anna Zielińska

Jadwiga Ramatowska

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

14
Paweł Ossowski

Pracownik socjalny

15
Grażyna Wróblewska

Główna księgowa

16
Ewelina Dębowczyck

Pracownik socjalny, Karta Dużej Rodziy, Dodatek Energetyczny

20
Jolanta Podeszwik

Pracownik socjalny

18
Małgorzata Pikulińska

Zespół Interdyscyplinarny, Przemoc

19

Barbara Kowalczyk

Piotr Gabryś

Asystent rodziny

Informatyk

17

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

 

excel-icon.png - 3.35 Kb

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 28.09.2018 r

excel-icon.png - 3.35 Kb

Wykaz bezpłatnych infolinii pod którymi można uzyskać informacje na temat pomocy dla osób bezdomnych w poszczególnych województwach na sezon zimowy 2016/2017

excel-icon.png - 3.35 Kb

OŚRODKI  WSPARCIA  DORAŹNEGO  DLA  BEZDOMNYCH - woj. podlaskie ostatnia aktualizacja - 31.10.2017


ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego

ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim –

stan na 20 sierpnia 2018 r.


ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym

 

 

 

Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To
wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek do pobrania --->

 

Wniosek programu "Dobry Start"

 

Załącznik do wniosku "Dobry Start"


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
ul. Wincentego Witosa 4
18-500 Kolno

 


 

 

 

 

 

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Kolnie to ważne wydarzenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zawód pracownika socjalnego ewaluował w ciągu 20 lat i wciąż zmienia się, w odpowiedzi na pojawiające się nowe problemy i wyzwania. Obecnie pracownik socjalny pełni w swojej pracy role pośrednika, administratora, mediatora, terapeuty, pedagoga, doradcy, rzecznika swojego podopiecznego, organizatora społeczności lokalnej. Najważniejsze w zawodzie pracownika socjalnego jest profesjonalizm i osobowość. Profesjonalny pracownik socjalny musi posiadać wiedzę z socjologii (analiza i ocena zjawisk), pedagogiki (np. wpływ na zmianę sytuacji życiowej rodziny lub grupy), psychologii (np. interwencja socjalna, pomoc osobom uzależnionym), podstaw medycyny, prawa, animacji lokalnej, ekonomii i zarządzania. To bardzo duże wyzwanie i aby móc zostać pracownikiem należy ukończyć odpowiednie studia, a potem nieustannie weryfikować swoją wiedzę i umiejętności.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności prowadzenie pracy socjalnej. Jej celem jest wywołanie pożądanych zmian, modyfikacja sposobu funkcjonowania osoby, której pomagamy i jej otoczenia, wzmacnianie potencjału do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wsparcie w dążeniu do poprawy funkcjonowania. Praca socjalna jest prowadzona metodą pracy z indywidualnym przypadkiem, jako praca z grupą oraz organizowanie społeczności lokalnej.

W MOPS w Kolnie realizowana jest również specjalistyczna praca socjalna, dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, rodzin, w których występuje problem przemocy, z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z ich rodzinami i z osobami pozostającymi bez pracy.

Pracownik socjalny to również organizator społeczności lokalnej. Pomaga budować sieć współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, przez co wspomaga rozwój całego środowiska i tworzących je ludzi.

 

 

 

stypendia_szkolne

 

 

kdr

 

Od dnia 16.06.2014r. można się ubiegać o przyznanie i wydanie

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie