STRONA GŁÓWNA ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I POSIŁEK
Odpłatność
1 Odpłatność za gorący posiłek w Stołówce CARITAS 2156
2 Odpłatność za usługi w 2010 roku 1816
3 Odpłatność za usługi specjalistyczne 2439