STRONA GŁÓWNA ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I POSIŁEK
Odpłatność
1 Odpłatność za gorący posiłek w Stołówce CARITAS 2197
2 Odpłatność za usługi w 2010 roku 1856
3 Odpłatność za usługi specjalistyczne 2472