STRONA GŁÓWNA ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I POSIŁEK

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
Odpłatność
1 Odpłatność za gorący posiłek w Stołówce CARITAS 1599
2 Odpłatność za usługi w 2010 roku 1494
3 Odpłatność za usługi specjalistyczne 2085