STRONA GŁÓWNA

Za życiem

STYPENDIA SZKOLNE

Opiekun prawny/Kurator
 

 

 

 

excel-icon.png - 3.35 Kb

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 28.09.2018 r

excel-icon.png - 3.35 Kb

Wykaz bezpłatnych infolinii pod którymi można uzyskać informacje na temat pomocy dla osób bezdomnych w poszczególnych województwach na sezon zimowy 2016/2017

excel-icon.png - 3.35 Kb

OŚRODKI  WSPARCIA  DORAŹNEGO  DLA  BEZDOMNYCH - woj. podlaskie ostatnia aktualizacja - 31.10.2017


ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego

ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim –

stan na 20 sierpnia 2018 r.


ikonka pdf.jpg - 24.24 Kb Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym

 

 

 

Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To
wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek do pobrania --->

 

Wniosek programu "Dobry Start"

 

Załącznik do wniosku "Dobry Start"


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
ul. Wincentego Witosa 4
18-500 Kolno

 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje z zakresu:

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020:

- typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;

- typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Szczegóły dotyczące w/w naborów dostępne pod poniższymi linkami:

Nabór nr 3/2017 - Programy aktywności lokalnej: http://www.krainamlekiemplynaca.pl/konkursy/nabor-3-2017-programy-aktywnosci-lokalnej/119-nabor-3-2017-programy-aktywnosci-lokalnej

Nabór nr 4/2017 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej:

http://www.krainamlekiemplynaca.pl/konkursy/nabor-nr-4-2017-wsparcie-uslug-opiekunczych/120-nabor-nr-4-2017-wsparcie-uslug-opiekunczych

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY (CARITAS)

 

 

OŚRODKI  WSPARCIA  DORAŹNEGO  DLA  BEZDOMNYCH - woj. podlaskie

aktualizacja - 30.10.2015r.

ikona_pobierz

SCHRONISKA  I  NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie
aktualizacja - 30.10.2015 r.

ikona_pobierz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Pismo do WPS i OPS --> ikona_pobierz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  --> ikona_pobierz

Dzień Pracownika Socjalnego w Kolnie to ważne wydarzenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zawód pracownika socjalnego ewaluował w ciągu 20 lat i wciąż zmienia się, w odpowiedzi na pojawiające się nowe problemy i wyzwania. Obecnie pracownik socjalny pełni w swojej pracy role pośrednika, administratora, mediatora, terapeuty, pedagoga, doradcy, rzecznika swojego podopiecznego, organizatora społeczności lokalnej. Najważniejsze w zawodzie pracownika socjalnego jest profesjonalizm i osobowość. Profesjonalny pracownik socjalny musi posiadać wiedzę z socjologii (analiza i ocena zjawisk), pedagogiki (np. wpływ na zmianę sytuacji życiowej rodziny lub grupy), psychologii (np. interwencja socjalna, pomoc osobom uzależnionym), podstaw medycyny, prawa, animacji lokalnej, ekonomii i zarządzania. To bardzo duże wyzwanie i aby móc zostać pracownikiem należy ukończyć odpowiednie studia, a potem nieustannie weryfikować swoją wiedzę i umiejętności.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności prowadzenie pracy socjalnej. Jej celem jest wywołanie pożądanych zmian, modyfikacja sposobu funkcjonowania osoby, której pomagamy i jej otoczenia, wzmacnianie potencjału do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wsparcie w dążeniu do poprawy funkcjonowania. Praca socjalna jest prowadzona metodą pracy z indywidualnym przypadkiem, jako praca z grupą oraz organizowanie społeczności lokalnej.

W MOPS w Kolnie realizowana jest również specjalistyczna praca socjalna, dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, rodzin, w których występuje problem przemocy, z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z ich rodzinami i z osobami pozostającymi bez pracy.

Pracownik socjalny to również organizator społeczności lokalnej. Pomaga budować sieć współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, przez co wspomaga rozwój całego środowiska i tworzących je ludzi.

 

 

 

stypendia_szkolne

 

 

kdr

 

Od dnia 16.06.2014r. można się ubiegać o przyznanie i wydanie

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICARE" w Kolnie na I piętrze po prawej stronie korytarza.

 

Adres :

ul. Wincentego Witosa 4

18-500 Kolno

tel/fax. 0 86 278 28 49

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny:

tel. 0 86 278 38 05

 

Dodatki mieszkaniowe

tel. 0 86 278 39 74